Här kan du läsa om SOL, Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård.

SOL är en facklig intresseorganisation för tandläkare som arbeter som forskare, lärare och specialister. 

Genom sin koppling till Sveriges Tandläkarförbund (STF) och Sveriges universitetslärarförbund (SULF) tillvaratar SOL sina medlemmars fackliga och odontologiska intressen och bevakar dessa frågor gentemot myndigheter, andra intresseorganisationer och samhället i övrigt. 

Medlemmarna är huvudsakligen  statligt-  eller landstingsanställda, men kan även vara knutna till den privata sektorn. Genom delat medlemskap kan man vara dubbel- eller trippelansluten till SOL, SULF och Tjänstetandläkarna (TT), beroende på hur medlemmens arbetssituation ser ut. Läs mer om detta under fliken "Bli medlem". 

Vanliga frågor som hanteras av SOL är odontologiska frågor, ekonomiska och sociala frågor, pensioner, arbetsmiljöfrågor och trygghetsförsäkringar. De lokala SOL-föreningarna arbetar utöver dessa även med lönefrågor i nära samarbete med SULF och i förekommande fall TT. För medlemmar som arbetar utanför de fyra lärosätena tas individuella lösningar fram avseende lönefrågorna.

Medlemmar i SOL är även automatiskt medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund. Eftersom man inte kan ha något direkt medlemskap i Sveriges tandläkarförbund, förutsätter ett medlemskap där att man är med i någon av tandläkarprofessionens riksföreningar, till exempel SOL.       
Klicka på loggan för att komma till STFs hemsida