Klicka på bilderna för mer information om styrelsemedlemmarna

Styrelsen

Majid Ebrahimi 
ordförande
Institutionen för Odontologi
SE 901 87 Umeå

majid.ebrahimi@umu.se

Per Vult von Steyern
vice ordförande
Avdelningen för Materialvetenskap och Teknologi
Odontologiska fakulteten
SE 205 06  Malmö

per.vult@mah.se

Peggy Näsman
sekreterare
Institutionen för Odontologi
Karolinska Institutet
SE 171 77 Stockholm

peggy.nasman@ki.se
 

Birgitta Lindquist
Ledamot
Institutionen för Odontologi                    
Sahlgrenska akademin              
Box 450                                                                   
SE 405 30 Göteborg


birgitta.lindquist@odontologi.gu.se

Claes-Göran Emilson 
kassör
Institutionen för Odontologi
Sahlgrenska akademin
Box 450
SE 405 30 Göteborg

emilson@odontologi.gu.se