Möjligheten att vara medlem i flera förbund samtidigt till en förmånlig kostnad regleras i avtal mellan förbunden. Förbunden som samverkar i avtalet är:
 
  • SOL, Riksföreningen för Tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård
  • Sveriges universitslärare och forskare (SULF)
  • Tjänstetandläkarna (TT)

Oavsett vilken av dessa man tillhör, är man alltid medlem i Sveriges Tandläkarförbund.
 

Medlemskategorier:


Ordinarie medlem i SOL/SULF (dubbelansluten)
458 kronor/månad
Gäller medlemmar som är anställda på universitet eller högskola.

Ordinarie medlem i SOL/SULF/TT (trippelansluten)
458 kronor/månad
Gäller medlemmar som är anställda på universitet eller högskola, men som på hel- eller deltid dessutom är kommunalt anställda. 

Doktorander, SOL/SULF (dubbelansluten)
306 kronor/månad
Gäller medlemmar som har doktorandanställning.

Önskar du bli dubbel eller trippelansluten ansök om medlemskap här!
Ange i fritextrutan i slutet av ansökan att du vill bli dubbelansluten SOL eller trippelansluten SOL/TT/SULF.
Vid frågor eller funderingar om dubbel eller trippelanslutning kontakta SULF:s medlemsregister på e-post: medlem@sulf.se 
OBS! Är du inte medlem i Tjänstetandläkarna (TT) måste du vid en trippelansökan även ansöka om medlemskap där, informera då att du önskar vara trippelansluten. Ansök om medlemskap i TT här!  


Ordinarie medlem i SOL och Sveriges Tandläkarförbund
3060 kronor/år
Gäller medlemmar som är verksamma på universitet eller högskola. OBS! Medlemskap i denna kategori ger inte samma fackliga skydd som ordinarie medlemskap i SOL/SULF eller som SOL/SULF/TT ger. Som universitetsanställd rekommenderar vi därför att du tecknar dig för fullvärdigt medlemskap i både SOL och SULF.

Pensionärsmedlem i SOL och Sveriges Tandläkarförbund
1750 kronor/år
Gäller medlemmar som varit anställda på universitet eller högskola. Detta är den enda av SOLs medlemskategorier för pensionärer. Man kan alltså inte vara dubbel/trippelansluten som pensionär, men kan till kraftigt reducerad avgift vara medlem i både SOL och Sveriges Tandläkarförbund. 

För att bli medlem i någon av de två sistnämnda kategorierna kontaktar du SOL genom att skicka en   medlemsansökan med dina kontaktuppgifter till: 

majid.ebrahimi@umu.se

Ange fullständigt namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt var du arbetar.

   


Hur gynnar ett medlemskap i SOL dig?  

SOLs huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen och främja utvecklingen för SOLs medlemmar; tandläkare verksamma inom forskning, utbildning och specialisttandvård. SOL bevakar tandvårdens villkor, utbildningsfrågor och arbetsmarknaden inom området.

Som medlem i SOL blir du automatiskt medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Det innebär att du genom ditt medlemsskap i SOL även åtnjuter alla de förmåner som Tandläkarförbundet erbjuder. Genom medlemskapet bevakas dina intressen direkt genom SOL och indirekt genom Tandläkarförbundet där SOL är representerade, bland annat i Förbundsstyrelsen.

Läs mer om vad som ingår i medlemskapet i Tandläkarförbundet:
https://tandlakarforbundet.se/bli-medlem/

När det är balans mellan tillgång och efterfrågan inom tandvården och ekonomin är god i branschen, märker du knappt av vad SOL gör för dig. Då ligger det kanske nära till hands att tro att medlemskapet är onödigt. Men det är precis det som är målsättningen för SOL, att det arbete som utförs till stor del sker obemärkt. Hälsan tiger still.

Men det finns en mängd områden som måste bevakas för att vi inte skall hamna i bakvattnet relativt samhället i övrigt. Tandvårdens villkor övervägs ständigt och om vi inte finns där när beslut skall fattas, är det ingen annan som talar för vår sak. Tvärt om slåss andra organisationer om att få knapra på vår del av kakan om vi inte finns där och bevakar viktiga frågor. Vår kanske viktigaste uppgift är därför att verka där besluten fattas, att bevaka och påverka.

Självklart vill vi inte att du som medlem skall sitta passiv och låta oss sköta ruljansen. Men du väljer själv i vilken utsträckning du vill medverka. Vi är alla i olika faser i livet och för en del finns helt enkelt inget utrymme för att vara med och påverka. För andra ser livet annorlunda ut och man vill hålla sig informerad, vara med på lokalavdelningsmöten, skriva motioner eller kanske delta i styrelsearbetet. Alla är välkomna att bidra – efter sina egna förutsättningar - till en levande, stark förening.

Bland SOLs mer synliga medlemsaktiviteter finner du den pedagogiska konferensen som är kostnadsfri för alla våra medlemmar. Där träffar du kolleger som verkar inom samma område som du själv, för pedagogisk inspiration med föreläsningar av framstående, namnkunniga föreläsare. Och så blir det förstås givande umgänge och fest. Riksstämman är ett annat tillfälle där SOL syns och genom medlemskapet i Sveriges Tandläkarförbund får du Tandläkartidningen.

Som medlem i SOL kan man vara dubbelansluten till SULF (rekommenderas). SULF är då ditt fackliga kontaktförbund som förhandlar för dig och hjälper dig om du någon gång skulle få problem på arbetet, inte komma överens med din arbetsgivare eller om du skulle känna dig orättvist behandlad.

Om du tjänstgör på flera ställen kan du välja att vara trippelansluten. Du kan då vara medlem i SOL, SULF och TT samtidigt, med medlemsavgifter som är reducerade för att den sammalagda medlemsavgiften ska bli anpassad till att du är med i flera organisationer. Oavsett om du är medlem enbart i SOL eller i både SOL och TT, har du ditt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund genom dessa båda  riksföreningar.  
 Uppdaterad 5/1 2021