Riksföreningen SOL har 4 lokalavdelningar:

Klicka på bilderna för mer information om respektive lärosäte.


Lokalavdelningen i Malmö

Josefine Cederhag
ordförande

josefine.cederhag@mau.se

Viveca Andersson Plyming
vice ordf
viveca.andersson-plyming@mau.se

Samara Hajem
sekreterare

samara.hajem@mau.se

Tom Lundahl
Ledamot

tom.lundahl@mau.se

Marianne Ahmad
Ledamot

marianne.ahmad@mau.se


Lokalavdelningen i Göteborg

Göran Bjerkstig
ordförande

goran.bjerkstig@odontologi.gu.se

Birgitta Lindquist
vice ordf

birgitta.lindquist@odontologi.gu.se

Torgny Alstad
Kassör

torgny.alstad@odontologi.gu.se

Cajsa Fabricius
Sekreterare

cajsa.fabricius@odontologi.gu.se

Kerstin Wennerholm
Ledamot

kerstin.wennerholm@odontologi.gu.se

Lokalavdelningen i Stockholm


Nikolaos Christidis
ordförande

nikolaos.christidis@ki.se

Åsa Wiksten
Vice ordf

asa.wiksten@ki.se

Martin Berglund
Sekreterare

martin.berglund@ki.se

Elisabeth Boström
Kassör

elisabeth.bostrom@ki.se

Simon Sundell
Ledamot

simon.sundell@ki.se

Peggy Näsman
Ledamot

peggy.nasman@ki.se
 


Lokalavdelningen i Umeå
 

Anders Berglund
ordförande

anders.p.berglund@umu.se

Majid Ebrahimi
vice ordf

majid.ebrahimi@umu.se

Mats Sjöström
sekreterare

mats.sjostrom@umu.se

Lena Mårell
kassör

lena.marell@umu.se

Eva Levring Jäghagen
ledamot

eva.levring.jaghagen@umu.se

Uppdaterad 17/1 2020